Ποιότητα εναρμονισμένη με τα Διεθνή Πρότυπα

Για κάθε λεπτομέρεια, κάθε επιλογή και κάθε στάδιο της επιχειρησιακής διαδικασίας, η Otosan δεσμεύεται σταθερά για τη βελτίωση της ποιότητας. Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που διαθέτουμε είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 13485:2016 για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ιατρικών σκευασμάτων. Το γεγονός ότι λειτουργούμε σε συμμόρφωση με τα υψηλότερα ποιοτικά πρότυπα αποτελεί εγγύηση για του πελάτες μας και την αγορά.

Καταρτισμένο προσωπικό

Η ομάδα μας, που αποτελείται από έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, διεκπεραιώνει τα διάφορα στάδια της παραγωγής και του ελέγχου ποιότητας.

Προηγμένα συστήματα

Τα συστήματα παραγωγής μας είναι σχεδιασμένα με γνώμονα τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και εξασφαλίζουν τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας.

Έλεγχοι πριν και μετά την παραγωγή

Όλα τα προϊόντα μας υποβάλλονται σε διεξοδική έρευνα και αυστηρούς ελέγχους πριν και μετά την παραγωγή. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η εγγύηση της υψηλότερης ποιότητας σε όλα τα επίπεδα.

Η λέξη κλειδί: ποιότητα!

Ποιότητα στον σχεδιασμό, στην επιλογή των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται και στα τελικά στάδια της παραγωγής του τελικού προϊόντος: Όλα αυτά εξασφαλίζονται χάρη στη συντονισμένη εργασία της μεγάλης ομάδας μας που συνεργάζεται με τους καλύτερους επαγγελματίες, επιδιώκοντας την αριστεία στον κλάδο των φυσικών προϊόντων υγείας.

ISO 13485:2016

Που μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας;

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο κοντά σας!