Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής

Ουσιαστικά, η φύση είναι αυτή που μας προσφέρει τα δραστικά συστατικά για να αναπτύσσουμε τις συνταγές μας και τα προϊόντα μας με στόχο τη σωματική ευεξία. Για αυτό και την σεβόμαστε. Η αγάπη μας για το περιβάλλον αποτελεί το επίκεντρο της επιχειρηματικής μας φιλοσοφίας.

Η βιωσιμότητά μας επιτυγχάνεται μέσω σταθερών καθημερινών δράσεων.

Επιλέγουμε φυτικά και οργανικά συστατικά.

Επιλέγουμε προσεκτικά τις φυσικές πρώτες ύλες που περιέχονται στα προϊόντα μας και όπου αυτό είναι δυνατόν, προτιμούμε συστατικά βιολογικής καλλιέργειας. Σκοπός της έρευνάς μας είναι να παρασκευάζουμε συνταγές απλές, μετά από διεξοδική έρευνα και δοκιμές, οι οποίες είναι ταυτόχρονα αποτελεσματικές και ασφαλείς τόσο για τους ανθρώπους όσο και για το περιβάλλον.

Χρήση της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Έχουμε εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστημα σε όλη τη στέγη των εγκαταστάσεων μας στο Φορλί: Καθημερινά, 144 πάνελ εμποδίζουν την έκλυση διοξειδίου του άνθρακα και οξειδίων του αζώτου στην ατμόσφαιρα. Χρησιμοποιούμε την ηλιακή ενέργεια για τις διαδικασίες παραγωγής μας με βιώσιμο τρόπο.

Περιορισμός λυμάτων πρωτογενών υλικών

Επενδύουμε σε προηγμένα συστήματα για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών μας. Η συσκευασίες μας σχεδιάζονται κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη δυνατή αναλογία διαστάσεων, όγκου και περιεχομένου. Με αυτόν τον τρόπο, καταναλώνουμε λιγότερο χαρτόνι, μειώνουμε τον όγκο μεταφοράς και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Οι συσκευασίες μας είναι ανακυκλώσιμες.

Χρησιμοποιούμε ανακυκλώσιμο χαρτί και χαρτόνι για τις συσκευασίες και το ενημερωτικό υλικό. Όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε στην προστασία του περιβάλλοντος ακολουθώντας τις οδηγίες διάθεσης των προϊόντων μετά τη χρήση.

Που μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας;

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο κοντά σας!